Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Κένταυρος Α.Ε.” στο Βόλο από σύστημα 3 Pro σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage