Ίσο-Αδρανειακά (Isoinertial)

Η ευέλικτη τεχνολογία εκπαίδευσης Desmotec καλύπτει όλες τις ανάγκες των χρηστών. Ταιριάζει σε επαγγελματική εκπαίδευση, προπόνηση φυσικής κατάστασης και πρακτική αποκατάστασης. Οι χρήστες αναζητούν προπόνηση υψηλής έντασης με χαμηλό αντίκτυπο για τη μείωση του χρόνου άσκησης. Με την τεχνολογία Desmotec, η ισχύς και ο ρυθμός παρέχονται με βάση τις δυνατότητες του χρήστη, αυξάνοντας τον συντονισμό, την ενεργοποίηση των μυών και μειώνοντας τον χρόνο ανάπαυσης, ενώ παράλληλα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο.