Η DAMPLAID δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο και στηρίζει την ανάπτυξή της στο ανθρώπινο δυναμικό. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να προσφέρετε ποιοτικά χαρακηριστικά σε μια δυναμική εταιρεία σαν την δική μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά.