Φυσικοθεραπεία/Αποκατάσταση

Η DamplaiD A.E. προσφέρει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για την αποκατάσταση και την πρόοδο του ασθενούς, αντιμετωπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση. Εμπορεύεται μηχανήματα και εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής για την αποκατάσταση και για την αντιμετώπιση της νευρομυϊκής και ορθοπεδικής αξιολόγησης, της θεραπευτικής άσκησης, της προπόνησης, άσκησης στο βάδισμα και του εύρους των δυσκολιών κίνησης σε ασθενείς που πάσχουν από Ορθοπεδικά, Νευρολογικά, Γηριατρικής, Παιδιατρικά, Κάρδιο-αναπνευστική αξιολόγηση-αποθεραπεία κ.ά.