Ισοκίνηση

Biodex Medical Systems Inc. 20 Ramsey Road, Shirley, New York, 11967-4704, USA. www.biodex.com Ο γρηγορότερος τρόπος για τον εντοπισμό, τη θεραπεία και την τεκμηρίωση των σωματικών βλαβών που προκαλούν λειτουργικούς περιορισμούς.