Το Τμήμα Υποστήριξης της DAMPLAID AE είναι ο κεντρικός άξονας που υποστηρίζει τις δράσεις της εταιρείας όσον αφορά την Τεχνική Υποστήριξη, Ποιοτικό Έλεγχο, Υποστήριξη Εκδηλώσεων και Εκπαίδευση. Ουσιαστικά ρυθμίζει και συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό των αντίστοιχων τμημάτων ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραπάνω δράσεων σε όφελος της εταιρείας και των πελατών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε πάνω από 500 τεχνικές επισκευές ετησίως, να οργανώνουμε και ολοκληρώνουμε με επιτυχία πάνω από 30 εκδηλώσεις ετησίως, να προσφέρουμε Ποιοτικό Έλεγχο με πιστοποίηση σε πάνω από 100 συσκευές ετησίως. Ο συντονισμός όλων των παραπάνω γίνεται με προκαθορισμένες διαδικασίες που μας προσφέρουν εκτός των άλλων και στατιστική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι η συνεχής συνεργασία με Πολυεθνικές αναγνωρισμένες εταιρείες όπως η Johnson & Johnson Hellas AEBE, GE Healthcare A.E, Covidien Hellas AE που μας εμπιστεύονται για την προώθηση των προϊόντων τους.