Η Εταιρεία DamplaiD A.E.  διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001 : 2015 και EN ISO 13485:2016 από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης DQS,καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οι κ/1348/2004

Η DamplaiD A.E.  έχει καθιερώσει σαν πολιτική της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων σε όλη την γκάμα των προϊόντων της. Τα πρότυπα αυτά είναι προσηλωμένα στις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών και την OIKONOMIA. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η έρευνα και διάθεση νέων προϊόντων , τεχνολογιών και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μία διαρκής διαδικασία της εταιρείας.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι μόνο ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τα οποία μελετώνται και αποδεσμεύονται διατιθέμενα στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πελάτες της εταιρίας μας να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την αγορά των συστημάτων όσο και από την μετέπειτα υποστήριξη που τους παρέχουμε.