Η εταιρεία DAMPLAID A.E. υποστηρίζει τις εκδηλώσεις στον ιατρικό χώρο ετησίως στις αντίστοιχες κατηγορίες συστημάτων που αντιπροσωπεύει στην Ελληνική αγορά. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο την άμεση επικοινωνία, μέσα από τις οποίες προωθούνται οι νέες τεχνολογίες, έρευνες και εξελίξεις στον χώρο μας.

Οι εξαιρετικοί ομιλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε αποτελούν μία ακόμη προηγμένη καινοτομία στην υποστήριξη για τα Συνέδρια προσφέροντας προηγμένη γνώση και εφαρμογή διαφόρων λειτουργιών στα συστήματα που προσφέρει η εταιρεία μας στην Ελληνική αγορά.

Με τον αυτό τρόπο στηρίζουμε τις ιατρικές κοινότητες ώστε να διαδίδουν την σωστή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και αναδεικνύουμε την Ελληνική καινοτομία. Στηρίζουμε την εκπαίδευση των επαγγελματιών και φοιτητών με προγράμματα hands-on-training και workshops.

Συνεισφέρουμε στην βελτίωση του επιπέδου γνώσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών από τους εξιδεικευμένους στον εκάστοτε χώρο.