Η DAMPLAID ιδρύεται το 1989 από τους Γεράσιμο Δημόπουλο – Πτυχιούχο Οικονομικής Σχολής Αθηνών – Επιχειρηματία, Ανδρέα Δημόπουλο – Πτυχιούχο Σχολής Ακουοπροθετιστών Πανεπιστημίου Μιλάνου και Αθανάσιο Τσίγκο – Πτυχιούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό Πανεπιστημίου Stony Brook ΗΠΑ με μετεκπαίδευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ.

Αρχικά η εταιρεία διανέμει και υποστηρίζει όργανα και συσκευές που απευθύνονται στις Ιατρικές ειδικότητες της Ωτορινολαρυγγολογίας και Νευροφυσιολογίας, αλλά πολύ σύντομα επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε άλλες ειδικότητες όπως αυτή της Φυσικοθεραπείας/Αποκατάστασης, Ενδοσκόπησης και Υπερήχων.

Σήμερα η DAMPLAID δραστηριοποιείται σε 12 διαφορετικές ειδικότητες προωθώντας Νέες Τεχνολογίες και Νέες Τεχνικές μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με διακεκριμένους Επιστήμονες και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πάγιου εξοπλισμού, έχει 46 άτομα προσωπικό με υποκαταστήματα και γραφεία στις σημαντικότερες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος.

Το 2010 η DAMPLAID απορροφάει τις δραστηριότητες της ”’Γεώργιος Δημόπουλος Α.Ε.” και συνεχίζει την παράδοση 65 και πλέον ετών στην προώθηση ακουστικών βαρηκοΐας με ιδιόκτητο δίκτυο λιανικής πώλησης 11 καταστημάτων.

1989 Ιδρύεται η DAMPLAID.

1989 Οργανώνεται το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης – Service με την πρώτη ειδική μονάδα ελέγχου και βαθμονόμησης Ακουολογικών συσκευών στην Ελλάδα.

1990 Ιδρύεται το τμήμα Υπερήχων.

1991 Ανοίγει το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

1992 Εξαγορά από την DAMPLAID της Γεώργιος Δημόπουλος ΑΕ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των Ακουστικών Βαρηκοίας μέσω δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης από το 1945.

1993 Εξαγορά από την DAMPLAID της Γεώργιος Δημόπουλος ΑΕ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των Ακουστικών Βαρηκοίας μέσω δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης από το 1945.

1993 Ιδρύεται το τμήμα Ενδοσκόπησης.

1999 Η DAMPLAID ξεκινάει να δραστηριοποιείται στον τομέα της Εξωσωματικής Λιθοτριψίας.

2001 Ανοίγει το υποκατάστημα Ιωαννίνων.

2004 Ανοίγει το υποκατάστημα Πατρών.

2004 Η DAMPLAID ανακαινίζει και επεκτείνει τα γραφεία της στην Αθήνα σε ιδιόκτητο χώρο.

2010 Η DAMPLAID απορροφάει τις δραστηριότητες της Γεώργιος Δημόπουλος Α.Ε.