Η DAMPLAID είναι από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για να εκτελεί ποιοτικό έλεγχο σε συσκευές και εγκαταστάσεις. Επίσης διαθέτει πιστοποιημένα όργανα για βαθμονομήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευών.