Η άκρως επιτυχημένη τεχνική ικανότητα και αξιοπιστία της Εταιρείας DamplaiD A.E πηγάζει από τη δυναμική της στο χώρο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, δεδομένου ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη σε κάθε επίπεδο και με κάθε μέσο. Στα πλαίσια του after sale service των προϊόντων μας και με στόχο την αξιόπιστη και άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύουμε.

Έμπειρο τεχνικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, πανεπιστημιακού επιπέδου βάσει υψηλών προτύπων και τεχνολογικών εξελίξεων, έχει στην διάθεσή του τα απαραίτητα τεχνικά εφόδια και μέσα ώστε να εξασφαλιστεί στο έπακρο η ικανοποίηση όλων των πελατών της.

  • Έκτακτες κλήσεις
  • Προληπτική συντήρηση συστημάτων
  • Εγκατάσταση συστημάτων
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Συμβόλαια επέκτασης εγγύησης
  • Συμβόλαια συντήρησης
  • Ανακατασκευή και επισκευή συστημάτων
  • Εκτίμηση και μελέτη ετοιμότητας ενδοσκοπικών εργαλείων και οργάνων
  • Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
  • Εργαστηριακές επισκευές βάσει των εργοστασιακών προτύπων

Turnkey Projects
Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την πλήρη εγκατάσταση ιατροτεχνολογικός εξοπλισμού. Ξεκινώντας από την μελέτη του χώρου, διαμόρφωση του χώρου, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και επίδειξη του εξοπλισμού και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, συνοδευόμενο πάντα από εγγύηση.

Το τεχνικό τμήμα της DamplaiD A.E λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας ως ακολούθως: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 16:30