Η αποστολή της Εταιρείας DamplaiD A.E. είναι η βελτίωση των θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων στους ιατρικούς τομείς όπου αυτή δραστηριοποιείται, διαθέτοντας και υποστηρίζοντας πολύτιμα, καινοτομικά και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα στην αγορά της Ελλάδος και της Κύπρου.

Επιχειρηματικός σκοπός της DamplaiD A.E. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και υποστήριξης σε ανταγωνιστικό κόστος, διατηρώντας τις στρατηγικές συνεργασίες με τους κατασκευαστές που εκπροσωπεί και η επένδυση σε πόρους με στόχο την υιοθέτηση νέων ιδεών και προϊόντων στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

Η DamplaiD A.E.  είναι προσηλωμένη στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και στην εφαρμογή τεχνικής και κλινικής υποστήριξης υψηλού επίπεδου, σχεδιασμένη με την τεχνογνωσία και εμπειρία της διεύθυνσης.

Η DamplaiD A.E. επιμένει στις υψηλότερες αξίες επαγγελματισμού και ηθικής προς τους ασθενείς, τους ιατρούς, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και μετόχους της. Επιπρόσθετα η Εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην συνεισφορά της Κοινωνίας όπου ζούμε και εργαζόμαστε.