Η DamplaiD ΑΕ έχει πελάτες της Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Πανεπιστήμια, Ιατρούς, Κέντρα Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια, Αθλητικά σωματεία, Αθλητικά Κέντρα του Ελλαδικού χώρου. Με το ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής που διαθέτει η εταιρεία μας καλύπτει γεωγραφικά ακόμα και το πιο απομακρυσμένο πελάτη.

Διαθέτουμε την μεγαλύτερη πελατειακή βάση στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Για να μπορέσουμε τα προηγούμενα να τα κάνουμε πράξη, επενδύσαμε, συνδυάσαμε την σωστή διαχείριση σε ανθρώπινους πόρους και την τεχνολογική επάρκεια που μας δίνει μια σύγχρονη πλατφόρμα ERP – Enterprise Resource Planning (ERP) και μια δεύτερη CRM – Customer Relationship Management. Σήμερα, η εταιρεία μας, είναι εφοδιασμένη με σύγχρονα εργαλεία, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος από την θέση του να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σειρά από εγκαταστάσεις μας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

ΝΕpng