Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση Α.Ε.” στη Καλαμάτα σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage