Εγκατάσταση Δημήτριος και Βέρα Σφήκα – Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού – Πανεπιστημιακό Νοσ. Ριο

Εγκατάσταση Νοσοκομείο Βοστάνειο – Μυτιλήνη
September 18, 2020
Εγκατάσταση Νοσοκομείο Βοστάνειο – Μυτιλήνη
September 18, 2020

Ημερομηνία Εγκατάστασης 17 Νοεμβρίου 2015