Εγκατάσταση Μονάδας Ανάλυσης της Κίνησης Osprey 8 cameras της Motion Analysis Αμερικής στο ΤΕΦΑΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο