Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης και FES στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” Λευκωσία – Κύπρος