Εγκατάσταση Μονάδος Ισοκίνησης System 4Pro της Biodex Medical Systems στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών