Εγκατάσταση Πρόοδος & Αναγέννηση – Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν.ΣΟΥΚΑΚΟΣ»– Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Εγκατάσταση Νοσοκομείο Βοστάνειο – Μυτιλήνη
September 18, 2020
Εγκατάσταση Lokomat Pro με Freed στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία
October 26, 2020