Εγκατάσταση στο Κέντρο “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία