Εγκατάσταση στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητών Δημ. Σκορδή