Εγκατάσταση Armeo Spring στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία