Εγκατάσταση Gloreha Sinfonia στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία