Εγκατάσταση Lokomat Pro με FreeD και Pediatric Legs στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αναγέννηση Α.Ε.” – Θεσσαλονίκη