Εγκατάσταση Lokomat Pro με Freed στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία