ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Καλώς ορίσατε στο τμήμα του ιστοτόπου μας, όπου αναλύονται οι όροι χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσής μας. Η εφαρμογή και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται και εξελίσσεται ταχύτατα. Ως εκ τούτου, η DamplaiD Α.Ε. θεωρεί τις σελίδες αυτές πολύτιμα εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και τις χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα μαζί σας, για να καταστήσει γνωστές τις απόψεις και το έργο του αλλά και για να μοιρασθεί τις απόψεις αυτές με εσάς, καθώς θεωρεί τη γνώμη και τα σχόλιά σας σημαντικά.

Παρουσία της DamplaiD Α.Ε. στα social media

Η επικοινωνία της DamplaidD Α.Ε. στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται μέσα από τον ιστότοπο https://www.damplaid.gr/και από τους επίσημους λογαριασμούς της, των οποίων το περιεχόμενο διαχειρίζεται ομάδα που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό (εφεξής «διαχειριστής»)

Οι επίσημοι λογαριασμοί της DamplaiD Α.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρούσα στιγμή είναι:

Σημειώνεται ότι κάθε «σελίδα» κοινωνικής δικτύωσης της DamplaiD Α.Ε. δεν αποτελεί προσωπικό «προφίλ» του ίδιου του διαχειριστή της, συνεπώς, ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη, όπως αυτά αναρτώνται στην προσωπική του σελίδα.

Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος για την καταγραφή των σχολίων των πολιτών με τεχνικούς τρόπους (wordclouds, στατιστική ανάλυση), για τη διατύπωση και τη διαχείριση απαντήσεων, για την ενημέρωση και για την διοργάνωση άλλων δράσεων και ενεργειών.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους, στις οποίες παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις μας.

Επιπλέον, η DamplaiD Α.Ε. προβαίνει μεν, με την εύλογη επιμέλεια και προσοχή, σε δημοσιεύσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής του, εντούτοις δεν εγγυάται ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακρίβεια, ούτε τον επίκαιρο χαρακτήρα, ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους ιστοτόπους αυτούς (“shared pages& links”) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στις οποίες παραπέμπει. Επισημαίνεται ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης της DamplaiD Α.Ε. δεν διατίθενται για την προώθηση ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η DamplaiD Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/απόψεις, οι οποίες δεν αναρτώνται από το ίδιο, ούτε για τυχόν προσβολή, που μπορεί να προκαλούν σε τρίτους. Εξ ου και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών σχολίων/απόψεων κατά τρόπο που να υπονοεί ότι  το περιεχόμενό τους αντανακλά τις απόψεις της DamplaiD Α.Ε.. Επιπλέον, τονίζουμε ότι τα σχόλια των χρηστών των ιστοτόπων μας θα διαβάζονται μεν, αλλά η DamplaiD Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να απαντά σε κάθε ένα εξ αυτών.

Κανόνες λειτουργίας

Αναμένουμε ότι όλοι οι χρήστες/μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της DamplaiD Α.Ε. θα επιδεικνύουν σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας με την Εταιρεία αλλά και μεταξύ τους. Επειδή, ωστόσο, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει ορισμένους κινδύνους και συνεπάγεται ορισμένες ευθύνες, η DamplaiD Α.Ε. διατυπώνει τους παρακάτω κανόνες για την εύρυθμη και παραγωγική χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης:

  • Μη ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου πορνογραφικού, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, ρατσιστικού, σεξιστικού ή εν γένει παράνομου.
  • Μη ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλο τρόπο να παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις νόμων.
  • Μη ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Μη ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου τύπου “spam”, εμφανώς ασυνάρτητου προς το θέμα ή προωθητικού υπηρεσιών και προϊόντων.

H έκφραση της διαφωνίας δεν μπορεί να συνδέεται με προσωπικές επιθέσεις/εξυβρίσεις.

Δυνατότητες χρηστών

Ως χρήστες, μπορείτε να αναδημοσιεύετε περιεχόμενο των σελίδων κοινωνικής δικτύωσής μας είτε μέσω της διαδικασίας “share”, όπου ειδικά δίνεται τέτοια δυνατότητα, είτε μέσω ενσωμάτωσης (embed) περιεχομένου σε προσωπικούς ιστοτόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν κατά τρόπο, που αντιβαίνει  στους σκοπούς δημοσίευσής τους.

Παραβίαση των κανόνων – Αρμοδιότητες διαχειριστή

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των ανωτέρω κανόνων, ο διαχειριστής δικαιούται και πρόκειται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες με ή χωρίς προειδοποίηση:

  • Ειδοποίηση μέσω μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα – εφόσον υπάρχει η δυνατότητα – για παραβίαση των κανόνων
  • Άμεση διαγραφή του περιεχομένου που παραβιάζει τους όρους
  • Διακοπή της πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη – μέλους
  • Λήψη περαιτέρω μέτρων για την αποτροπή παράνομων πράξεων και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτους, όπως η καταγραφή και αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περιπτώσεις που δημιουργείται υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος ή προτροπής σε αυτό.

Σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σας ενημερώνουμε ότι τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δημοσιεύονται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της DamplaiD Α.Ε., χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των σελίδων αυτών και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η DamplaiD δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς. Να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης της DamplaiD Α.Ε. διέπονται επίσης και από τους δικούς τους κανόνες περί πολιτικής απορρήτου.

Επικαιροποίηση/Μεταβολή περιεχομένου παρούσας

Η DamplaiD Α.Ε. διατηρεί, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσής του.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!