Κλινική Αποκατάσταση & Απόκτηση Δεδομένων

Κλινική αποκατάσταση
Το E-LINK συνδυάζει την Αξιολόγηση & Άσκηση σε έναν μοναδικό, καινοτόμο σχεδιασμό τόσο για τα άνω όσο και για τα κάτω άκρα, χρησιμοποιώντας διαβαθμιζόμενα παιχνίδια που βασίζονται σε υπολογιστή για συναρπαστική άσκηση κατάλληλη για ασθενείς σε διάφορες κλινικές ειδικότητες.

Απόκτηση δεδομένων
Η γκάμα των Συστημάτων Απόκτησης Δεδομένων Biometrics Ltd συλλέγει αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα βιοϊατρικών αισθητήρων και διατίθεται σε ασύρματες, εργαστηριακές και φορητές διαμορφώσεις.