Η DAMPLAID από το 1992 διαθέτει πλήρες συγκρότημα οργάνων για την βαθμονόμηση Ακουολογικών συσκευών. Τα όργανα βαθμονόμησης στέλνονται κάθε χρόνο στο εξωτερικό ώστε να βαθμονομηθούνε και αυτά με την σειρά τους και να δεχτούν την πιστοποίηση που απαιτείται από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας είναι η μόνη που προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες και εκτελεί πάνω από 100 βαθμονομήσεις Ακουολογικών οργάνων ετησίως. Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της πιστοποίησης θα βοηθήσει ώστε το τμήμα αυτό να αναπτυχθεί περισσότερο.