ΑΡΘΡΑ

February 15, 2023

Εγκατάσταση Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σύστημα Leonardo, Αναβάθμιση Ισοκίνησης System 3 σε System 4 (5ης γενιάς) και Εργοσπιρομετρικό σύστημα PNOE

Ημερομηνία Εγκατάστασης 14 Φεβρουαρίου 2023
January 23, 2024

Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση Α.Ε.” στη Καλαμάτα σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage

Ημερομηνία Εγκατάστασης 17 Ιανουαρίου 2024
December 6, 2023

Εγκατάσταση των Ρομποτικών συστημάτων Erigo Pro με FES & Andago στο Ε.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης)

Ημερομηνία Εγκατάστασης των Ρομποτικών συστημάτων 30 Νοεμβρίου 2023. Τα Ρομποτικά συστήματα Erigo Pro με FES και Andago της εταιρείας Hocoma AG στο Ε.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης)
November 29, 2023

Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Κένταυρος Α.Ε.” στο Βόλο από σύστημα 3 Pro σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage

Ημερομηνία εγκατάστασης 29 Νοεμβρίου 2023
October 27, 2023

Εγκατάσταση συστήματος Ισορροπίας Balance SD στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ημερομηνία Εγκατάστασης 23 Οκτωβρίου 2023 Σύστημα Ισορροπίας της εταιρείας BiodeRehab Αμερικής τύπου Balance SD Στατικής και Δυναμικής Αξιολόγησης και Αποκατάστασης
July 6, 2023

Εγκατάσταση Μονάδας Ανάλυσης της Κίνησης Osprey 8 cameras της Motion Analysis Αμερικής στο ΤΕΦΑΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Εγκατάσταση μονάδας Ανάλυσης της Κίνησης Osprey 8 cameraς στο ΤΕΦΑΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 31 Μαρτίου 2023
June 16, 2023

Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης και FES στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” Λευκωσία – Κύπρος

Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης της εταιρείας BiodexRehab τύπου System 4 Pro – 6 και συστήματος FES Ιουνίου 2023