Εγκαταστάσεις στη Φυσικοθεραπεία Αποκατάσταση

January 23, 2024

Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση Α.Ε.” στη Καλαμάτα σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage

Ημερομηνία Εγκατάστασης 17 Ιανουαρίου 2024
November 29, 2023

Αναβάθμιση του συστήματος Ισοκίνησης στο Κέντρο Αποκατάστασης “Κένταυρος Α.Ε.” στο Βόλο από σύστημα 3 Pro σε σύστημα 4 Pro 5ης γενιάς με το λογισμικό BX Advantage

Ημερομηνία εγκατάστασης 29 Νοεμβρίου 2023
June 16, 2023

Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης και FES στο Κέντρο Αποκατάστασης “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” Λευκωσία – Κύπρος

Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης της εταιρείας BiodexRehab τύπου System 4 Pro – 6 και συστήματος FES Ιουνίου 2023
May 29, 2023

Εγκατάσταση στο Κέντρο “Αγ. Ιωάννης Λαμπαδιστής” – Λευκωσία

Εγκατάσταση 23 Μαρτίου 2023 εγκατάσταση συστήματος Ισορροπίας Balance SD & Αδρανειακών συστημάτων Desmozone Plus PIninfarina Άνω και Κάτω άκρων D+V Plus
October 5, 2021

Εγκατάσταση Λογισμικού ΒΧ Advantage και Αναβάθμιση Ισοκινητικού από System 3 σε 4pro στο Μετροπόλιταν General

Ημερομηνία εγκατάστασης 5 Οκτωβρίου 2021 Αναβάθμιση του System 3 Pro σε System 4Pro με το νέο Λογισμικό BX Advantage της Biodex Medical Systems
September 17, 2021

PHYSIATHLON Αθλητικό Κέντρο Εγκατάσταση Εργοσπιρομετρικού συστήματος Ergon 100 της εταιρείας M.E.C. Βελγίου

Ημερομηνία Εγκατάστασης 17 Σεπτεμβρίου 2021 Εγκαταστάθηκε το Εργοσπιρομετρικό σύστημα της εταιρείας M.E.C. Βελγίου Ergon 100 στο Πολυμορφικό Κέντρο Physiathlon στην Παλλήνη